PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku

 
 
Zdjęcie PIerwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku
 
Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku 
 
podinsp. Jarosław  Stocki
 
 
Nadzoruje bezposrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskie Policji:
 
  • Wydział Prewencji
  • Wydział Patrolowo-Interwencyjny
  • Wydział Ruchu Drogowego