Kierownictwo

KIEROWNICTWO

 
 
Komendant Miejski Policji we Włocławku inspektor Maciej Sadowski
 
Komendant Miejski Policji we Włocławku 
 
insp. Maciej  Sadowski
 
Sprawuje nadzór nad pracą swoich zastępców oraz nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji we Włocławku:
 
  • Zespół Kontroli i Dyscyplinarny
  • Referat Kadr, Szkolenia i Prezydialny
  • Zespół Komunikacji Społecznej
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
  • Komisariaty Policji w Brześciu Kujawskim i Kowalu
Powrót na górę strony