Informacje

Odprawa roczna włocławskich policjantów

Data publikacji 16.01.2018

W komendzie Miejskiej Policji we Włocławku odbyła się odprawa z udziałem kadry kierowniczej jednostki oraz Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosława Elszkowskiego.

W poniedziałek (15.01.18) policjanci z Włocławka gościli Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego z Bydgoszczy insp. Mirosława Elszkowskiego, który uczestniczył w podsumowaniu pracy włocławskich mundurowych. Na początku głos zabrał Komendant Miejski Policji we Włocławku insp. Marcin Zaleśkiewicz, który omówił ogólną sytuację kadrowo-finansową jednostki. Komendant podkreślił dobrą współpracę z lokalnymi samorządami, które w 2017 roku wsparły nas kwotą 428 tys. złotych. To dzięki tym funduszom mundurowi z komisariatów i posterunków otrzymali 5 nowych oznakowanych radiowozów współfinansowanych w połowie przez samorządy i Policję oraz wykonali na terenie Włocławka ponad 700 dodatkowych służb. To również poprawa na zakończenie 2017 roku sytuacji kadrowej dzięki przyjęciu 45 nowych policjantów, którzy po skończonych szkoleniach będą pełnić służbę na ulicach miasta i powiatu. Następnie zabrał głos Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego podinp. Maciej Sadowski, który omówił pracę służb kryminalnych. Na terenie działania włocławskich mundurowych odnotowaliśmy spadek ilości przestępstw stwierdzonych o 74, z jednoczesnym wzrostem ich wykrywalności o 9,96%. W dalszej części pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego podinp. Krzysztof Rakowski przedstawił wyniki pracy służb prewencyjnych. W minionym roku zmniejszyła się ilość zgłaszanych interwencji do dyżurnego o ponad 2 tys. zdarzeń mniej niż w 2016 roku. Policjanci pełniąc służbę prewencyjną ujawnili prawie 43 tys. wykroczeń, z czego ponad 28 tys. dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym. W 2017 roku odnotowaliśmy spadek ilości wypadków drogowych o 18 (w 2017 – 106, natomiast w 2016 - 124 odnotowane wypadki drogowe), z jednoczesnym zmniejszenie ilości osób które poniosły śmierć oraz rannych.   

Na zakończenie odprawy głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, który podsumował wyniki i podziękował za zaangażowanie policjantów oraz za ich sumienne pełnienie służby na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnych społeczności.  

Powrót na górę strony