PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO

 

 

mł. insp. Jarosław Stocki

PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

WE WŁOCŁAWKU

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1995 r. w Oddziale Prewencji w Warszawie, a od 2004 roku w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku w pionie prewencji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Dowódcy Kompanii Oddziału Prewencji w Warszawie
 • Kierownik Ogniwa Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP we Włocławku
 • Naczelnik Wydziału Patrolowo0Interwencyjnego KMP we Włocławku
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żninie
 • od 06.04.2020 r. - p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku
 • od 20.04.2020 r.. - p.o. Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku
 • od 03.07.2020 r. - Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku
 • od 11.01.2023 r. do 14.02.2023 r. - p.o. Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku
 • od 14.02.2023 r. - Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

 
Powrót na górę strony