ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku

 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku  - nadkom. Izabela Ochmańska

 
 
 
Nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji:
 
  • Wydział Kryminalny
  • Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
  • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
  • Zespół Techniki Kryminalistycznej

 

Powrót na górę strony