ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

 

nadkom. Izabela Ochmańska

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI WE WŁOCŁAWKU

 

Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczęła w 2005 roku w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku. Zajmował szereg stanowisk wykonawczych związanych z pionem kryminalnym, a następnie kierowniczych.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Komendant Komisariatu Policji w Ciechocinku
  • od 15.03.2021 r. - p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku
  • od 13.04.2022 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

  • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

 

 

Powrót na górę strony