ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku

 

 

Pełniąca obowiązki Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku  - kom. Izabela Ochmańska

 
 
 
Nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji:
 
  • Wydział Kryminalny
  • Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu
  • Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
  • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
  • Zespół Techniki Kryminalistycznej