Aktualności

Od 25-lat daje to co najcenniejsze - KREW

Nasza koleżanka Pani Agnieszka Woźniak honorowo oddaje krew od października 1995 roku. Po prawie 25 latach aktywnego krwiodawstwa, wymienionej została przyznana odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Odznaczenie to, przyznawane przez Ministra Zdrowia, przysługuje dawcom, którzy poprzez oddanie co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości jej składników, w sposób szczególny przyczynili się do ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Warto podkreślić, że pani Agnieszka Woźniak była jedną z inicjatorek oraz założycielek Klubu HDK PCK przy KMP we Włocławku, który powstał w grudniu 2016 r. w tutejszej jednostce Policji.

Na przestrzeni kilku lat działania Klubu wyżej wymieniona, przy wsparciu kierownictwa jednostki oraz dzięki życzliwej współpracy z przedstawicielami RCKiK Oddziału Terenowego we Włocławku, organizowała rozmaite akcje związane z propagowanie idei krwiodawstwa. Dzięki tej współpracy, ambulans do poboru krwi stawał przed budynkiem Komendy, by funkcjonariusze oraz pracownicy Policji mogli aktywnie włączać się w akcje dzielenia się tym cennym darem.

Pani Agnieszka Woźniak współorganizowała również akcje, które wpisywały się w inicjatywy krwiodawcze o zasięgu ogólnopolskim, np. kampania „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” w 2017 r. pod patronatem Straży Granicznej, „100 litrów na 100-lecie odzyskania Niepodległości” w 2018 r., czy kolejne edycje akcji „SpoKREWnieni Służbą” w 2018 i 2019 r. Warto podkreślić, że w niektórych tych przedsięwzięciach, organizowanych m.in. w siedzibie KMP we Włocławku, uczestniczyli oraz wspierali darem życia przedstawiciele innych służb mundurowych, w tym strażacy PSP we Włocławku, funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włocławku, czy też strażnicy miejscy. Do współpracy z Klubem HDK udało się także pozyskać w 2017 r. koszykarzy z włocławskiego „Anwilu”.

Jakie cele po przekroczeniu „20-stki” w krwiodawstwie ma wyżej wymieniona? Dalsza aktywność w tej dziedzinie i osiągnięcie w perspektywie lat kolejnej „dziesiątki”. Życzymy zatem zdrowia i wytrwałości w tym zamierzeniach.          

  • List Gratulacyjny za 25 litrów krwi
Powrót na górę strony