Aktualności

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA KRWIODAWCY

Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do zwiększenia świadomości potrzeby zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych oraz podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życie dar krwi. Święto dedykowane dawcom krwi, obchodzone jest corocznie w dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi, za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.

KLUB

HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

PRZY

KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI WE WŁOCŁAWKU

 

Z okazji obchodzonego w dniu dzisiejszym

Światowego Dnia Krwiodawcy,

 

wszystkim krwiodawcom z KMP we Włocławku, a także sympatykom i osobom, którym bliska jest idea honorowego krwiodawstwa, składamy serdeczne życzenia: dużo siły, zdrowia, zaangażowania i pozytywnego samozaparcia  w aktywnym uczestnictwie w inicjatywach, podejmowanych przez Klub HDK przy KMP we Włocławku

 

Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do zwiększenia świadomości potrzeby zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych oraz podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życie dar krwi.

Święto dedykowane dawcom krwi, obchodzone jest corocznie w dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi, za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.

 

Dostęp do krwi stanowi niezbędną pomoc dla pacjentów, cierpiących na choroby, stanowiące zagrożenie dla życia, przedłużając i zapewniając im wyższą jakość życia. Krew jest również ważnym elementem leczenia, zarówno podczas planowanych zabiegów, jak i w trakcie pilnych sytuacji.

Odgrywa istotną rolę w kontekście ratowania życia matek oraz opieki okołoporodowej. Stanowi ponadto zabezpieczenie złożonych procedur medycznych i chirurgicznych.

Krew to bezcenny dar, niezbędny w leczeniu rannych poszkodowanych podczas wszelkiego rodzaju katastrof (klęsk żywiołowych, wypadków, konfliktów zbrojnych itp.).

Mamy bolesną świadomość tego, że każdego roku życie i zdrowie milionów osób jest narażone na wypadki. W ostatniej dekadzie katastrofy dotknęły ponad 250 milionów osób, powodując śmierć blisko miliona z nich. Katastrofy naturalne, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie i burze, stwarzają znaczne zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną w nagłych wypadkach, a jednocześnie zdarza się, że w czasie ich trwania, niszczone są ważne ośrodki tejże opieki zdrowotnej, jak np. szpitale.

Dlatego tak ważne jest promowanie idei krwiodawstwa i zachęcanie do jej oddawania.

 

Tegoroczna kampania, dotycząca krwiodawstwa, postawiła sobie następujące cele:

 

¤ Zachęcenie wszystkich do oddawania krwi, a przez to udzielenie wsparcia dla służb ratunkowych;

 ¤ Zaangażowanie władz w opracowywanie skutecznych krajowych programów dawstwa krwi z możliwością szybkiego reagowania na wzrost zapotrzebowania na krew w sytuacjach awaryjnych;

¤ Promowanie włączenia publicznej służby krwi do krajowych działań w zakresie gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowych i reagowania na nie;

¤ Zwiększenie świadomości opinii publicznej o potrzebie oddawania krwi regularnie przez cały rok w celu utrzymania odpowiednich zapasów i osiągnięcia krajowej samowystarczalności w krew;

¤ Podziękowanie osobom, które regularnie oddają krew i zachęcanie młodych ludzi do rozpoczęcia przygody z krwiodawstwem;

¤ Promowanie międzynarodowej współpracy i zapewnienie ogólnoświatowego rozpowszechniania i porozumienia w sprawie zasad dobrowolnego i nieodpłatnego oddawania krwi, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności tejże krwi.

                                                    Zarząd Klubu HDK

                                                                                                                           przy KMP we Włocławku

Powrót na górę strony