Aktualności

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA HONOROWEGO KRWIODASTWA

Z okazji obchodzonych DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w okresie 22 – 26 listopada 2018 r. wszystkim krwiodawcom z KMP we Włocławku, a także sympatykom i osobom, którym bliska jest idea honorowego krwiodawstwa, składamy serdeczne życzenia: dużo siły, zdrowia, energii i pozytywnej motywacji, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w inicjatywach, podejmowanych przez Klub HDK przy KMP we Włocławku

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI WE WŁOCŁAWKU

 

Z okazji obchodzonych

DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

w okresie 22 – 26 listopada 2018 r.

 

wszystkim krwiodawcom z KMP we Włocławku, a także sympatykom i osobom, którym bliska jest idea honorowego krwiodawstwa, składamy serdeczne życzenia: dużo siły, zdrowia, energii i pozytywnej motywacji, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w inicjatywach, podejmowanych przez Klub HDK przy KMP we Włocławku

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie. Jest to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi, ale i jednocześnie okazja do podziękowań. W trakcie obchodów organizowane są również spotkania i oficjalne uroczystości, podczas których najbardziej Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom wręczane są odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, nadane przez Ministra Zdrowia, wyróżnienia Polskiego Czerwonego Krzyża „Kryształowe Serce” oraz wiele innych symbolicznych podziękowań.

 

Jak się zaczęła historia polskiego krwiodawstwa? Pierwszy w kraju ośrodek, zajmujący się problemami krwiodawstwa, został utworzony w 1935 roku przy Szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża  w Warszawie. Rok później PCK zorganizował w Łodzi Centralną Stację Wypakową, w skład której wchodził ośrodek przetaczania krwi.

Podczas wojny gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na krew. Masowo zaczęli zgłaszać się honorowi dawcy krwi, a jako pierwsze krew oddawały sanitariuszki i pielęgniarki. W szczególny sposób zapisał się okres Powstania Warszawskiego jako jedna z najpiękniejszych kart w historii PCK, bowiem naznaczony został masowym, spontanicznym i bezinteresownym udziałem krwiodawców, w szczególności kobiet i młodzieży.

Do 1950 roku utworzonych zostało 14 stacji krwiodawstwa, dysponujących 6500 dawcami. Okres ten charakteryzował się werbowaniem dawców, pobieraniem i konserwacją, wydawaniem szpitalom krwi, szkoleniami lekarzy w zakresie leczenia krwią.

W dniu 2 czerwca 1958 roku powołany został do życia Instytut Hematologii w Warszawie, a służba krwi podporządkowana została resortowi zdrowia. Polski Czerwony Krzyż zajął się odtąd zagadnieniami propagowania idei krwiodawstwa oraz werbowaniem  honorowych dawców.

Krew ma ogromne znaczenie w funkcjonowaniu naszego organizmu.

Do tej pory nie udało się w żadnym laboratorium wyprodukować substancji zastępującej ten cenny lek, który każdy zdrowy człowiek może przekazać bez szkody dla własnego organizmu.

 

 

 

W Komendzie Miejskiej Policji od stycznia 2017 r. istnieje i działa Klub HDK PCK, który skupia funkcjonariuszy i pracowników tutejszej jednostki Policji.

Klub zajmuje się nie tylko organizowaniem akcji poboru krwi czy też propagowaniem idei krwiodawstwa.

Działalność Klubu to także tradycyjna już pomoc, organizowana dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku. Zarówno w 2017 r., jak i w roku bieżącym, na ręce opiekunów przekazaliśmy kilkadziesiąt czekolad, które udało się zebrać członkom Klubu HDK PCK podczas akcji oddawania krwi, w których Klubowicze aktywnie uczestniczyli. Oprócz słodyczy, przekazaliśmy dzieciom zabawki, a we wrześniu – także przybory szkolne.

Teraz przygotowujemy się do grudniowej akcji „Pielucha dla Malucha”, podczas której będziemy zbierać dla małych podopiecznych Placówki podarunki  i środki pielęgnacyjno-higieniczne. Ponownie przekażemy też czekolady, które zebraliśmy od krwiodawców oraz Klubowiczów HDK PCK przy KMP we Włocławku.

Dar krwi stanowi dar serca, a oddając krew - darujesz życie. Taka idea przyświeca dawcom. Jednak zwycięstwo w tak ważnej sprawie zależy od łańcucha dobrze ze sobą współdziałających zespołów, wśród których bardzo ważnym ogniwem są honorowi dawcy krwi. Pojedyncza osoba w tej sprawie wiele nie zdziała, ale razem można dokonać wielkich dzieł.

Dlatego tak istotne jest promowanie idei krwiodawstwa i zachęcanie do jej oddawania.

Pamiętajmy, że w KMP we Włocławku służy i pracuje niemal 500 osób. To ogromna liczba, to potencjalnie nawet kilkuset dawców krwi …

To armia ludzi szlachetnych i wyjątkowych, którzy bezinteresownie ofiarowują swoją krew, aby pomóc tym, którzy jej potrzebują. Z dobroci serca przekazujecie cząstkę siebie, dając nadzieję osobom potrzebującym, poszkodowanym, chorym. …  

           Dołącz zatem do tego łańcucha dobrych serc. Bądź inspiracją dla innych.

To naprawdę nic nie kosztuje! Nie wymaga wysiłku. Nie wiesz wszak kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach, właśnie Twoja krew może komuś uratować życie.

To może być przecież bliska Ci osoba …

 

Krew może oddać każdy, kto ma od 18 do 65 lat, waży powyżej 50 kg, posługuje się językiem polskim, przeszedł pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz nr PESEL.

Zarząd Klubu HDK PCK przy KMP we Włocławku

 

Powrót na górę strony