Zarząd Klubu - kontakt

Zarząd Klubu w składzie:

 

Prezes Klubu -

Renata Szwarc

V-ce Prezes Klubu -

asp. sztab. Marek Bazela

Sekretarz Klubu -

nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek

Skarbnik Klubu -

Agnieszka Woźniak

 

 

 

Klub jest podstawową jednostką organizacyjną Polskiego Czerwonego Krzyża. Honorowi dawcy krwi pracujący w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku poprzez wypełnianie pisemnych deklaracji mogą zgłaszać chęć wstąpienia do Klubu.

Kontakt:  47 753 51 66,  wew. 753 51 66

 

Powrót na górę strony