Aktualności

Zebranie sprawozdawcze Koła SEiRP we Włocławku

31marca 2017r. w lokalu Bursztynowym odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła SEiRP we Włocławku. Otworzył je i prowadził prezes Zarządu Koła Józef Piasecki. Powitał liczne grono członków oraz gości w tym prezesa Zarządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy R.Skrzeszewskiego.

Na zebraniu byli także obecni Z-ca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku mł insp M. Estkowski oraz prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich R. Chodynickiego i przewodniczący WKR w Bydgoszczy B.Sykutera.

Następnie doszło do uhonorowania dyplomami okolicznościowymi naszych jubilatów, którzy ukończyli 70,75,80 i 90 lat życia.

W dalszej części prezes Koła przedstawił sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności, nakreślił plany na bieżący rok oraz omówił bieżące sprawy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  złożył sprawozdanie z jej działalności, z której wynikało, że zarząd pracował dobrze. Brak było jakichkolwiek  skarg. W dalszej części skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe  za  ubiegły rok.

Sprawozdania te po przegłosowaniu zostały przyjęte przez zebranych.

Zabierając głos w dyskusji, prezes ZW SEiRP w Bydgoszczy Roman Skrzeszewski wysoko ocenił pracę włocławskiego koła jako największego w woj. kujawsko-pomorskim. Omówi wytyczne Zarządu na najbliższy rok. Poruszył problem ubezpieczeń grupowych i przekazania 1% podatku na nasze stowarzyszenie. Podziękował za dotychczasową pracę Zarządu Koła i życzył wszelkiej pomyślności wszystkim członkom.

Po zakończeniu części oficjalnej spotkania zebrani przystąpili do degustacji potraw serwowanych przez kucharzy Restauracji Bursztynowa we Włocławku. 

Koleżeńskie dyskusje i rozmowy przeplatały się z głęboką troską o dalsze losy tych wszystkich " uszczęśliwionych przez nasz rząd " nową ustawą o świadczeniach emerytalnych.  

Powrót na górę strony