Aktualności

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze koła SEiR we Włocławku

Data publikacji 29.03.2018

W dniu 23 marca 2018 roku zostało zwołane zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Spotkanie otworzył Prezes Koła kol. Józef Piasecki, który powitał zaproszonych gości w osobach insp. Marcina Zaleśkiewicza – Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku, Ryszarda Chodynickiego – Prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich, Jana Maciejewskiego – Honorowego Prezesa koła SEiR, a także koleżanki i kolegów koła.

Następnie przedstawił przygotowany porządek zebrania poddając go pod głosowanie. Po przegłosowaniu przewodnictwo zebrania przejął kol. Piotr Masłowski. Miłym akcentem było odczytanie i wręczenie listów pamiątkowych wraz z odznaką stowarzyszenia dla jubilatów, którzy ukończyli 70, 80 lat życia.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania za okres całej czteroletniej kadencji, którego dokonali: kol. Piasecki  w kwestii ogólnej, kol. Tomaszewski – finansowej, kol. Ostrowski – przedstawił działanie Komisji Rewizyjnej. Zebrani przez przegłosowanie przyjęli przedstawione sprawozdanie oraz udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Następnie odbyły się wybory Zarządu Koła – 9 osób, Komisji Rewizyjnej – 3 osoby i delegatów na Wojewódzką Konwencję – 12 osób. Przewodniczący zaproponował wybory jawne, a zebrani jednomyślnie przegłosowali tę propozycję. Praktycznie wobec braku zgłoszeń z Sali nowych kandydatów przegłosowany został jednogłośnie cały skład ustępującego Zarządu. Zebrani dokonali również wyboru 12 osób na Wojewódzką Konwencję w Bydgoszczy.

W dalszej części zebrania poruszone zostały wybrane aspekty codziennej działalności całego stowarzyszenia oraz członków funkcyjnych.

Głos podczas zebrania także goście, którzy podziękowali za zaproszenie i życzyli dalszych osiągnięć w podejmowanych przedsięwzięciach na rzecz społeczności emerytów i rencistów policyjnych oraz złożyli życzenia Świąteczne dla zebranych jak również dla ich bliskich.

Ostatnim akcentem zebrania były spotkania w grupach towarzyskich przy konsumpcji serwowanych dań i przekąsek przez kelnerów restauracji „Bursztynowa” we Włocławku.

Powrót na górę strony