Aktualności

Spotkanie gwiazdkowe Koła SEiRP we Włocławku

W dniu 06 grudnia 2018 roku Zarząd Koła SEiRP we Włocławku zorganizował spotkanie gwiazdkowe w restauracji Bursztynowa. Oprócz członków naszego Koła w spotkaniu udział brał Prezes OW SEiRP w Bydgoszczy R. Skrzeszewski, Komendant Miejski Policji we Włocławku insp. Marcin Zaleśkiewicz i Prezes Stowarzyszenia Saperów płk. R. Chodynicki.

Zgodnie z przyjętą tradycją wręczone zostały dyplomy gratulacyjne dla 11 Jubilatów, którzy ukończyli 70 i 80 lat życia. Aktu wręczenia dokonał Komendant Miejski Policji przy współudziale Prezesa OW SEiRP w Bydgoszczy. Również w sposób uroczysty przyjęto do Koła pięciu nowych członków poprzez wręczenie im legitymacji członkowskich.

W dalszej części spotkania Prezes Koła kol. J.Piasecki przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności za mijający rok oraz nakreślił plan działania na rok 2019. Później zabrał głos Prezes OW w Bydgoszczy, który omówił nowe zasady ubezpieczenia indywidualnego w PZU oraz zachęcał do odpisów 1% od podatku na cele OPP.

Natomiast zaproszony Komendant Miejski Policji we Włocławku insp. Marcin Zaleśkiewicz podziękował za zaproszenie i deklarował dalszą współpracę z Kołem SEiRP we Włocławku, a także złożył życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim zebranym i ich rodzinom.

W końcowej części Prezes Koła SEiRP we Włocławku zaprosił zebranych do wspólnego biesiadowania serwowanych posiłków przygotowanych przez kucharzy restauracji Bursztynowa. W spotkaniu wzięło udział niespełna sto osób.

Powrót na górę strony