Struktura KMP

Data publikacji 01.01.2022

 

Komendant Miejski Policji we Włocławku 

Sprawuje nadzór nad pracą swoich zastępców oraz nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji we Włocławku:

 

 • Zespół Kontroli i Dyscyplinarny
 • Referat Kadr, Szkolenia i Prezydialny
 • Zespół Komunikacji Społecznej
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Komisariaty Policji w Brześciu Kujawskim i Kowalu

 

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku 

Nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskie Policji:

 

 • Wydział Prewencji
 • Wydział Patrolowo-Interwencyjny
 • Wydział Ruchu Drogowego

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku 

Nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji:

 

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
 • Zespół Techniki Kryminalistycznej

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony